Tomasz Słodki: Za czasów, gdy był Pan premierem, o transmisjach online można było pomarzyć, konferencje transmi­towały głównie telewizje, ale już w Read More