Webinaria czy Internet mogą przekazywać duchową energię tak jak pismo. Narzędzia komunikacji – dźwięk, pismo czy bity danych – są Read More